Deze link naar het verzuimportaal is niet meer in werking. U kunt bij uw werkgever informeren naar de nieuwe link.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.